קונסטרוקטור

קונסטרוקטור – הממונה על תכנון המבנה בפועל

אחד המאפיינים של תכנון מבנים בעולם בכלל ובישראל בפרט, הוא שיתוף הפעולה ההדוק המתקיים תדיר בין האדריכל האחראי על תכנון המבנה מצד אחד והקונסטרוקטור האחראי בעיקר על היציבות והשלמות שלו מצד שני. מהו בעצם קונסטרוקטור ומה התפקיד שלו בתכנון המבנה? מהו ההבדל שבין הקונסטרוקטור לבין האדריכל? בשורות הבאות נבהיר את השוני בין שני התחומים המתחרים זה בזה והמשלימים האחד את רעהו ונבהיר את המשמעות של תכנון קונסטרוקציה לבריכת שחיה מבטון, בהתאם לתוכנית כללית של האדריכל.

קונסטרוקטור – מה זה בעצם

הקונסטרוקטור הוא למעשה מהנדס בניין, אשר תחום ההתמחות שלו הינה תכנון מבנים. אלא שלא מדובר בתכנון המראה של המבנה או דברים אבסטרקטיים כמו האווירה שהמבנה צריך או מיועד לייצר, אלא תכנון המבנה עצמו, בכל האמור לשמירה על היציבות והחוסן שלו. קונסטרוקטור מכיר היטב את חומרי הבניה ואת החוזק שלהם, ויכול לפיכך להעריך נכונה את התוכניות שהוגה האדריכל ולהוציא אותן מהכוח אל הפועל. זאת, תוך ביצוע התיקונים המתבקשים. דוגמה טובה לכך הינה תכנון קונסטרוקציה לבריכת שחיה מבטון, כפי שהוזכרה לעיל. האדריכל ימקם את הבריכה במקום מסוים בבית, בעיקר בהתאם לתוכנית הכללית שלו. קונסטרוקטור, לעומת זאת, יבחן את המיקום ואת ההשפעה של בריכת הבטון על הסביבה. אם הכובד של הבריכה עצמה ושל המים שיהיו בה עלול לגרום לשקיעה או לבעיות נוספות, ישנה הקונסטרוקטור את התכנון ויתאים אותו למציאות הקיימת.

ההבדלים בין אדריכל לקונסטרוקטור

כפי שכבר הוזכר לעיל, האדריכל והקונסטרוקטור הם למעשה שני הצדדים של אותה המטבע. האדריכל הוא הצד המביא לקשר בין השניים את האופי היצירתי שלו ואת הדמיון העשיר שלו בכל האמור למבנה העתידי שיקום. אף שהאדריכל הוא בעל ידע נרחב בהנדסה הוא עשוי, בתוקף תפקידו כאדריכל, לנסות ולקחת את הבנייה למקומות חדשים, שונים ומיוחדים. קונסטרוקטור, לעומת זאת, אמור להפוך את התוכנית שהגה האדריכל למעשית, או בשפה צבאית ל"מבצעיות". הדברים אמורים בעיקר בתיקון כשלים תכנוניים שעלולים לפגוע, חלילה, ביציבות המבנה ובדיירים או בשוהים בו.

עם זאת, ולמרות האמור לעיל, הקונסטרוקטור איננו יכול לערוך שינויים מהותיים בתוכניות של האדריכל, ומכל מקם אם מתקיימים שינויים כאלה, הם חייבים לעבור בדיקה נוספת של האדריכל. אם לתאר את אופי היחסים בין שני בעלי התפקידים הללו, הרי שמדובר בסוג של סימביוזה. הקונסטרוקטור איננו משנה את תוכניותיו של האדריכל, אלא אם כן ברור שהן מסכנות את המבנה עצמו, את היציבות שלו ואת השוהים בו, בין אם מדובר בדיירים או אחרים. מצד שני האדריכל מקבל את השינויים המבניים, ומתאים את התוכנית שהגה מלכתחילה למגבלות שהציב הקונסטרוקטור. תכנון קונסטרוקציה לבריכת שחיה מבטון כמתואר לעיל, היא דוגמה טובה לאופי היחסים בין שני בעלי התפקידים בתכנון ובבניית המבנה. כמו בסמל הין והינג בפילוסופיה הסינית, הקונסטרוקטור והאדריכל משלימים זה את זה.

השארת תגובה